Javna nabava

Plan nabave 2016.

Plan nabave 2016. (doc 61 kb)

Plan nabave 2015.

Plan nabave 2015. (PDF 261 Kb)

Plan nabave za 2014

Na temelju ─Źlanka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11 i 83/13) direktor Bucavca  d.o.o. iz Primoštena, dana 31.1. 2014. donosi  Plan nabave za 2014. god.