Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i glomaznog otpada

Pravo na odvoz krupnog (glomaznog) otpada ostvaruju 2 puta godišnje korisnici koji nemaju dugovanja prema Bucavcu d.o.o.. Zahtjev se mo┼że uputiti na telefon 022 571 011 ili putem e-mail adrese: info@bucavac.hr. Glomazni otpad mo┼że sadr┼żavati samo otpad definiran Naputkom o glomaznom otpadu (Narodne novine 79/15)