Odluka o cijenama za parking u 2018. godini u Ulici Bana Josipa Jelačića

Primošten, 07. veljače 2018. godine

Ur. broj: 13a/18

 

Na temelju čl. 440. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), te čl. 11. Izjave i osnivanju trgovačkog društva Bucavac, društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti br. OU-109/16 jav. bilj. Alise Kale iz Šibenika od dana 29. travnja 2016. godine, Skupština Bucavac d.o.o. iz Primoštena, Sv. Josipa 7, donosi:

 

O D L U K A

o cijenama za parking u 2018. godini u Ulici Bana Josipa Jelačića

 

Skupština Bucavac d.o.o. donosi Odluku o cijenama za parking u 2018. godini u Ulici Bana Josipa Jelačića u Primoštenu, i to kako slijedi:

- od 01. svibnja 2018. – 15. lipnja 2018. i od 15. rujna 2018. – 15. listopada 2018. godine

-  1 sat 10,00 kuna

-  Dnevna karta – 80,00 kuna

-  Sezonska karta – 2.000,00 kuna

-  Mjesečna karta – 1.000,00 kuna

 

- od 15. lipnja 2018. godine – 15. rujna 2018. godine

- 1 sat – 15,00 kuna

-  Dnevna karta – 120,00 kuna

-  Cjenik se nalazi u privitku ove Odluke.

Ova Odluka objavit će se u službenom vjesniku Općine Primošten, kao i na oglasnoj ploči poduzeća.

Napomena: u cit. cijene uračunata je stopa PDV-a

 

Predsjednik Skupštine Društva

                                                                                                                                    Stipe Petrina