Cjenik sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

CJENIK

JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG OTPADA I PRIKUPLJANJA BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA PODRUČJE PRUŽANJA USLUGE
OPĆINA PRIMOŠTEN

 

Sve cijene izražene su bez PDV-a.
 
„Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada koji se nabavljaju putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a financiraju se sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) i sredstava jedinica lokalne samouprave, nisu i neće biti uključeni u jediničnu cijenu obvezne minimalne javne usluge, koja se propisuje Cjenikom korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada.“
 
Cjenik će se započeti primjenjivati kad se stvore tehnički uvjeti naplate odvoza temeljem očitanja barkod/RFID čipa, najkasnije 01. studenog 2018.  godine
 
Primošten, 19.09. 2018.
Ur. Broj: 55/2018
 
Suglasnost na ovaj Cjenik ishodovana je dana 19. rujna 2018. godine.

KLASA: 034-04/18-03/2 
UR.BROJ: 2182/02-02-18-1