O B A V I J E S T - poštovanim korisnicima naših usluga

O B A V I J E S T - poštovanim korisnicima naših usluga
 
 
OD 1. 6. - 30. 9.
 
SAKUPLJANJE OTPADA VRŠIT ĆE SE KAKO SLIJEDI:
 
PONEDJELJAK , ČETVRTAK i SUBOTA
Primošten i naselja: Bilo, Dolac, Kamenar, Tepli Bok, i Huljerat
 
UTORAK i PETAK
Primošten Burni , Primošten Južni  
 
ODOVOZ KRUPNOG OTPADA (namještaj, zelenilo, elektronski otpad ..)
Svaki korisnik koji redovito plaća račune za odvoz otpada ima pravo na dva besplatna odvoza krupnog otpada godišnje. Odvoz krupnog otpada moguće je izvršiti u razdoblju od 1.1. do 30.6. i od 1.10. do 31.12. tekuće godine. Za uslugu odvoza krupnog otpada nazovite kontakt telefone u uredu Bucavca d.o.o. Napomena: U krupni otpad ne spada građevinski otpad (šut), boje i lakovi i sl.
 
 
· U navedene dane molimo da se kante do 6 sati ujutro iznesu pred  
kuću ili do najbližeg mjesta gdje može doći komunalno vozilo.
 
· Obrtnicima i pravnim osobama otpad se sakuplja svaki dan ili  prema pozivu 
 
· Molimo da se  posebne vrste otpada (PLASTIKA,  STAKLO,  METAL, PAPIR I TEKSTIL) odlažu u posebne spremnike na ZELENIM OTOCIMA (kod DVD-a, kod Olive X, Bilo, Dolac, Draga i Bratski Dolac)
 
 
BUCAVAC D.O.O.