Cjenik sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG OTPADA I PRIKUPLJANJA BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA PODRUČJE PRUŽANJA USLUGEOPĆINA PRIMOŠTEN   Sve cijene izražene su bez PDV-a.   „Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada koji se nabavljaju putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a financiraju se sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) i sredstava jedinica lokalne samouprave, nisu i neće bit

II izmjene i dopune odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Temeljem članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/2013. i73/2017.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/2017.) ičlanka33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/18 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Primošten dana na svojoj  11. redovnoj sjednici održanoj dana 3. prosinca 2018. godine donosi: II izmjenu i dopunu

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja MKO i BKO

Temeljem članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/2013. i 73/2017.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/2017.) i članka 33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten dana na svojoj redovnoj sjednici održan oj dana 31. siječnja 2018. godine donosi: ODLUKA O NAČINU PRUŽAN

Pravilnik o općim uvjetima isporuke komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada

Na osnovu čl. 295 Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05,41/08 i 125/11), te čl. 24 st. 4 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) i čl. 4. Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Općine Primošten Službeni vjesnik Općine Primošten 5/14), a sukladno Odluci, Klasa: 351-01/14-01/2 ur.broj: 2182/02-01

Obavijest iz Bucavca

Obavještavamo sve naše korisnike da dana 06.01.2022. na Dan Sveta tri kralja ne poslujemo. Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada, koji bi se na području Primoštena, Biloga i Doca prema našem rasporedu trebali obaviti taj dan biti će obavljeni u petak, 07.01.2022. godine. Bucavac d.o.o.

Bucavac vas obavještava

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA KOMUNALNOG PODUZEĆA BUCAVAC d.o.o. Odvoz komunalnog otpada za područje Primošten, Dolac i Bilo zbog blagdana Tijelovo neće se obaviti u četvrtak, nego idućeg radnog dana u petak 12.06.2020. Za područje Stanova umjesto prikupljanja otpada u petak, prikupljanje će se prebaciti za utorak 16.06.2020.

Komunalno poduzeće Bucavac od danas raspolaže sa novim vozilom

U vrijeme loših vijesti zbog koronavirusa, objavljujemo i jednu dobru vijest. Komunalno poduzeće Bucavac d.o.o. od danas raspolaže sa novim vozilom za odvoz komunalnog otpada. Radi se o novom specijalnom vozilu IVECO EUROCARGO ML180E32/P – Farid koje ima mogućnost zaprimanja 16 m³ kompaktiranoga komunalnog i selektiranog otpada. Vozilo je opremljeno najsuvremenijim sustavom za prikupljanje otpada, te podiže spremnike od 120 do 1.100 litara. Isto tako, vozilo je opremljeno n

Obavijest iz komunalnog poduzeća “Bucavac”

O B A V I J E S Tpoštovanim korisnicima naših usluga OD 1. 6. – 31. 8. 2017. „BUCAVAC“ d.o.o. PRELAZI NA SEZONSKI REŽIM SAKUPLJANJA I ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I TO PO SLJEDEĆEM RASPOREDU: PONEDJELJAK,ČETVRTAK i SUBOTAPrimošten i naselja: Bilo; Dolac ; Kamenar UTORAK i PETAK Primošten Burni i Primošten Južni , U navedene dane molimo da se kante do 7 sati ujutro iznesu pred  kuću ili do najbližeg mjesta gdje