Odluke - Bucavac d.o.o.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu - (pdf 250 kB)

 
 

Odluka o proceduri naplate prihoda obračuna i naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja

Odluka o proceduri naplate prihoda obračuna i naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja (doc - 46 kb)

 
 

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga (doc - 184 kb)

 
 

Procedura o blagajničkom poslovanju

Procedura o blagajničkom poslovanju (doc - 15 kb) 

 
 

Odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Bucavac d.o.o.

Odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Bucavac d.o.o. (pdf 100KB) 

 
 

Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo u Primoštenu

Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo u Primoštenu (pdf 100KB)

 
 

Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluge parkiranja na području Općine Primošten

Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluge parkiranja  na području Općine Primošten (pdf  30KB)

 
 

Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluge na javnim tržnicama na malo na području Općine Primošten

Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluge na javnim tržnicama na malo na području Općine Primošten (pdf - 100KB)

 
 

Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama (pdf 100KB)

 
 

Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluge ukopa na području Općine Primošten

Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluge ukopa  na području Općine Primošten (pdf  30 KB)

 
 

Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Općine Primošten

Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Općine Primošten
pdf 100 KB)

 

 
 

Pravilnik o obradi i zaštiti podataka

Pravilnik o obradi i zaštiti podataka - (doc - 22 kb)

 
 

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja MKO i BKO

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja MKO i BKO (doc 44 kb)

 
 

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja - Općina Primošten

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja - Općina Primošten  (pdf 1MB)

 
 

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka


Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (doc. 36 kb)

 
 

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Odluka o  ustrojavanju kataloga informacija (.doc 43 kb)

 
 

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama (.doc 147 kb)

 
 

Pravilnik o općim uvjetima isporuke komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada

Pravilnik o općim uvjetima isporuke komunalne
usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada  (PDF 327 KB)

 
 

Odluka o osnivanju povjerenstva za rješavanje prigovora potrošača

Odluka o osnivanju povjerenstva za rješavanje prigovora potrošača (pdf - 149 kb)