CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN - 2023

Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području pružanja javne usluge putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvoga otpada.  Temeljem odredbi Zakona o gospodarenju otpadom i Odluke za područje Općine Primošten izrađen je i Cjenik javne usluge. Cjenikom se određuje visina cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, a u cjeniku

Cjenik sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG OTPADA I PRIKUPLJANJA BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA PODRUČJE PRUŽANJA USLUGE  OPĆINA PRIMOŠTEN I.   CIJENA JAVNE USLUGE ZA KOLIČINU PREDANOG MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA Iznos jedinične naknade za litru/kn  0,06 za litru/EUR 0,008 Spremnici 80 litara kn/spremniku 0,637 EUR 4,80 kn 120 litara kn/ spremniku 0,956 EUR 7,20 kn

II izmjene i dopune odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Temeljem članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/2013. i73/2017.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/2017.) ičlanka33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/18 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Primošten dana na svojoj  11. redovnoj sjednici održanoj dana 3. prosinca 2018. godine donosi: II izmjenu i dopunu

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja MKO i BKO

Temeljem članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/2013. i 73/2017.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/2017.) i članka 33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten dana na svojoj redovnoj sjednici održan oj dana 31. siječnja 2018. godine donosi: ODLUKA O NAČINU PRUŽAN

Pravilnik o općim uvjetima isporuke komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada

Na osnovu čl. 295 Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05,41/08 i 125/11), te čl. 24 st. 4 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) i čl. 4. Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Općine Primošten Službeni vjesnik Općine Primošten 5/14), a sukladno Odluci, Klasa: 351-01/14-01/2 ur.broj: 2182/02-01

Obavijest iz Bucavca

Obavještavamo sve naše korisnike da dana 06.01.2022. na Dan Sveta tri kralja ne poslujemo. Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada, koji bi se na području Primoštena, Biloga i Doca prema našem rasporedu trebali obaviti taj dan biti će obavljeni u petak, 07.01.2022. godine. Bucavac d.o.o.

Bucavac vas obavještava

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA KOMUNALNOG PODUZEĆA BUCAVAC d.o.o. Odvoz komunalnog otpada za područje Primošten, Dolac i Bilo zbog blagdana Tijelovo neće se obaviti u četvrtak, nego idućeg radnog dana u petak 12.06.2020. Za područje Stanova umjesto prikupljanja otpada u petak, prikupljanje će se prebaciti za utorak 16.06.2020.

Komunalno poduzeće Bucavac od danas raspolaže sa novim vozilom

U vrijeme loših vijesti zbog koronavirusa, objavljujemo i jednu dobru vijest. Komunalno poduzeće Bucavac d.o.o. od danas raspolaže sa novim vozilom za odvoz komunalnog otpada. Radi se o novom specijalnom vozilu IVECO EUROCARGO ML180E32/P – Farid koje ima mogućnost zaprimanja 16 m³ kompaktiranoga komunalnog i selektiranog otpada. Vozilo je opremljeno najsuvremenijim sustavom za prikupljanje otpada, te podiže spremnike od 120 do 1.100 litara. Isto tako, vozilo je opremljeno n